Piese masini

Castiga cu SPEED AUTO

Castiga cu SPEED AUTO
adaugat 02 Sep 2020
Distribuie
Regulamentul oficial al Campaniei promotionale “Castiga cu SPEED AUTO”
 
Perioada campaniei: 02 –30 Septembrie 2020
Capitolul 1. Organizatorul, Regulamentul Oficial al Campaniei, Durata şi Aria de desfăşurare a Campaniei promotionale
 
Organizatorul oficial al Campaniei promotionale “Castiga cu SPEED AUTO”, denumit în cele ce urmează ”Campania” este SPEED AUTO DEPO SRL, persoană juridică română, cu sediul în Targu Mures, Piata Republicii 6, județul Mures, CIF RO 40910668, având Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J26/856/2019, cod IBAN RO15BTRLRONCRT0502407201, deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Tg-Mures, denumită în cele ce urmează “Organizator”.
Campania promotionala se va desfăşura în perioada 02 Septembrie 2020 – 30 Septembrie 2020 (ora 23:59:59), pe pagina Facebook Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures. Ultima zi de desfășurare a acestei campanii promoționale este 30 Septembrie 2020, orele 23:59:59 cu excepția situației în care campania va fi prelungită.
Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public prin modalitatile mentionate la art. 10.2. din prezentul Regulament Oficial.
 
Participanţii la campania promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial. Campania este organizata si desfasurata in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Participanţii la Campania promotionala sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.
Capitolul 2. Dreptul de Participare la Campania promotionala
 
Se pot inscrie in vederea participarii la Campania promotionala numai persoanele fizice („Participantii”), care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 02 Septembrie 2020 (inclusiv), cu domiciliul sau resedinta in judetul Mures, Romania si care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI.
Nu sunt eligibili sa participe la Campania promotionala angajatii Organizatorului (inclusiv membrii organelor de conducere), partenerii distribuitori ai Organizatorului si/sau membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
Organizatorul este indreptatit sa ia masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Campanii.
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul sa solicite restituirea premiilor astfel castigate si sa urmareasca in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
 
 
Capitolul 3. Mecanismul Campaniei promotionale
 
Pentru a putea participa la Campania promotionala, participantul trebuie sa respecte si sa indeplineasca concomitent urmatorii pasi si conditii, in perioada desfasurarii Campaniei:
Sa dea Like paginii de Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures
Sa dea Share public, vizibil pe profilul personal, imaginii de Campanie promotionala;
Sa raspunda printr-un comentariu la postarea de concurs comunicand marca si modelul de masina pe care o detine (autoturism sau autoutilitara de pana la 3,5t);
Pentru a fi eligibil, comentariul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele cerinte:
Sa nu aiba continut obscen;
Sa aiba legatura cu subiectul / postarea de concurs formata din intrebarea Campaniei promotionale mentionata la pct. 3.1.3;
Vor fi luate in calcul toate comentariile la postarea de concurs formata din intrebarea Campaniei promotionale indicata la pct. 3.1.3, dupa parcurgerea in prealabil si concomitent a pasilor si conditiilor de participare de la pct. 3.1.1 si 3.1.2, care indeplinesc conditiile de la 3.2 si care sunt efectuate si transmise pana pe data de 30 Septembrie 2020 (ora 23:59:59).
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a cerintelor enuntate la art. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 si 3.3 din prezentul Regulament.
 
Capitolul 4. Premii oferite în cadrul Campaniei promotionale
 
În cadrul Campaniei promotionale se vor acorda urmatoarele premii:
Premiul 1 : un set* de filtre MANN ;
Premiul 2 : 5L ulei pentru motor din marcile comercializate ;
Premiul 3 : un set de placute frana marca KRIEGER ;
Plus : 50 de carduri de reducere pentru primii 50 de participanti care ne viziteaza magazinul din Tg Mures, Republicii 6 in perioada concursului ;
 
*- prin set de filtre se intelege: 1 buc filtru de ulei + 1 buc filtru de aer + 1 buc filtru combustibil + 1 buc filtru habitaclu (simplu/carbon in functie de disponibilitatea in stocul Speed Auto)
Desemnarea castigatorilor va avea loc in perioada 1-2 Octombrie 2020 prin tragere la sorti electronica pe www.random.org, numele acestora (numele si prenumele persoanei fizice) urmand a fi anuntat pe pagina de Facebook Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures, până cel târziu în 3 Octombrie 2020 (ora 23:59:59).
Ulterior desemnarii castigatorului Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia. Perioada de validare a castigatorilor desemnati prin aceasta extragere este de 2 zile lucratoare, respectiv validarea va avea loc in zilele de 3-5 Octombrie 2020.
Castigatorul trebuie sa trimita un mesaj privat pe pagina Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures, care sa contina datele personale de contact: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon, e-mail, precum si alte date personale solicitate de Organizator potrivit art. 7.11., necesare in vederea atribuirii castigului.
Refuzul sau imposibilitatea persoanei desemnate castigator de a transmite Organizatorului informatiile mentionate la art. 4.4., in termen de 3 zile lucratoare de la validare, precum si imposibilitatea Organizatorului de a contacta persoana desemnata castigator pe canalele de comunicare transmise potrivit art. 4.4., atrage in mod automat, pierderea calitatii de castigator.
In cazul mentionat la art. 4.5., precum si in cazul in care in termenul de validare al castigatorului potrivit art. 4.3., se constata ca nu sunt/nu au fost indeplinite toate conditiile de validitate, Organizatorul va proceda la o noua extragere, in termen de 2 zile lucratoare, extragere la care vor participa toti participantii, mai putin cel/cei declarati neelegibili datorita nerespectarii conditiilor prezentului regulament. Perioada de validare a castigatorului desemnat prin aceasta extragere este de 1 zi lucratoare. Rezultatele finale ale acestei extrageri, vor fi publicate pe pagina Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures, pana cel tarziu la data de 15.10.2020.
Daca si in cazul prevazut la art. 4.6., castigatorul nou desemnat nu indeplineste toate cerintele prezentului regulament, aceasta va fi invalidat, iar premiul va ramane in proprietatea Organizatorului, urmand a nu mai fi acordat.
Acordarea premiului se va face in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data validarii Castigatorului, prin predare personala in magazinul SPEED AUTO din Tg Mures, Piata Republicii Nr. 6. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. Premiul va fi acordat de catre SPEED AUTO DEPO SRL, acesta din urma avand intreaga raspundere cu privire la indeplinirea formalitatilor de acordare a premiului.
Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.
 
 
Capitolul 5. Litigii şi legea aplicabilă
 
Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţi pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.
Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.
 
 
Capitolul 6. Încetarea Campaniei promotionale
 
Prezenta Campanie va incepe in data de 02 Septembrie 2020 si va inceta in data de 30 Septembrie 2020, ora 23:59:59.
Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora (astfel cum este definita de lege), sau printr-o decizie a Organizatorului, de intrerupere a Campaniei.
In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora, urmatoarele evenimente:
Pierderea bazelor de date;
Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
Tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.
Încetarea înainte de termen va fi adusă la cunoştinţa publicului pe pagina de Facebook SPEED AUTO® https://www.facebook.com/speedautomures.
 
 
Capitolul 7. Date personale
 
Prin simpla participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi inscrise in baza de date a Organizatorului si vor fi prelucrate de Organizator in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului si Agentiei. De asemenea, prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si permit utilizarea textelor cu titlu gratuit, de catre Organizator, pe pagina oficiala de Facebook, pe o perioada nelimitata. Aceste contributii la concurs vor fi sterse in urma unei simple notificari din partea autorului, care precizeaza link-urile la care apar comentariile sale. Utilizarea acestor texte nu va putea constitui baza pentru plata drepturilor de autor sau altui tip de retributie.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:
Dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
Dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in conditiile prevazute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
Dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente- potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere a protectiei datelor pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite condițiile prevazute de lege;
Dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta.
In masura in care participantul a consimtit la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor realizate anterior retragerii.
Datele personale ale participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/cererilor participantilor. Anuntarea publica a castigatorilor premiilor prin tragere la sorti se va realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si de arhivare. In alte situatii, cum ar fi exercitarea, apararea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decat participantii in legatura cu derularea Campaniei, Organizatorul ar putea prelucra datele in temeiul interesului sau legitim.
Organizatorul va prelucra datele personale ale participanților pentru desemnarea castigatorilor, prin tragere la sorti electronica, pe baza unui program cu distributie aleatorie, respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor).
Prin participarea la prezenta Campanie, date precum imaginea, vocea ar putea fi prelucrate de Organizator in temeiul contractului (reprezentat de acceptarea prezentului regulament, respectiv in baza acordului privind utilizarea imaginii in masura in care se va incheia un act separat in aces sens).
Datele cu caracter personal ale participantilor sunt colectate de Organizator in calitate de operator de date. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD descrise mai sus, precum si pentru orice informatii privind prelucrarea datelor, participantii vor putea trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa Organizatorului SPEED AUTO DEPO SRL, din Tg Mures, Piata Republicii Nr. 6 sau la adresa de e-mail: office@speed-auto.ro
Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi prelucrate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca in continuare aceste date (de exemplu pentru apararea unui drept in instanta, pentru indeplinirea unei obligatii de pastrare sau arhivare). Datele castigatorului se vor pastra in contabilitatea Organizatorului, conform legislatiei financiar-contabile.
Datele personale colectate sunt:
De la participanti – Profilul de facebook/contul de facebook al utilizatorului, care poate fi constituit, dupa caz din: Nume, Prenume/Nickname /Pseudonim/etc.
De la castigatori – Nume, Prenume, data nasterii, Numar de telefon, Adresa de email, CNP, cont IBAN in RON, necesare pentru indeplinirea obligatiilor fiscale privind retinerea impozitului la sursa, Semnatura, precum si orice alte date cu caracter personal furnizate de participanti, in cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor legale.
In masura in care in cadrul Campaniei participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat in mod corespunzator si complet aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate, inclusiv faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei, intre altele in vederea atribuirii premiului si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral in special ca au citit prezenta sectiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Capitolul 8. Responsabilitate
 
Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si a eventualilor castigatori. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului sau dupa data incetarii prezentei Campanii.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
In eventualitatea unei dispute sau contestari asupra validarii unui castig si/sau acordarii premiului, decizia Organizatorului este definitiva.
 
 
Capitolul 9. Taxe şi Impozite
 
Participarea în cadrul Campanie promotionale nu implică niciun fel de costuri suplimentare percepute de Organizator pentru Participanţi.
Premiile cu valoare totala de peste 400 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatorii persoane fizice va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.
In acest sens Organizatorul se obliga:
 
Să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare);
Să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele aferente premiilor către autorităţi, dacă este cazul.
 
 
Capitolul 10. Regulamentul Campaniei Promotionale
 
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook SPEED AUTO®, la sediul Organizatorului si va fi comunicat oricarui solicitant, in urma cererilor scrise adresate Organizatorului la adresa de email a societatii: office@speed-auto.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament daca pe parcursul derularii Campaniei vor aparea situatii, care conform opiniei Organizatorului vor impune implementarea unor clarificari la Regulamentul oficial. Organizatorul va aduce la cunostinta publica toate clarificarile astfel efectuate, prin publicarea Regulamentului modificat si/sau completat oficiala de Facebook SPEED AUTO®, cu cel putin 24 de ore anterior intrarii in vigoare a clarificarilor efectuate.
Modificarile si/sau completarile Regulamentului, nu vor produce efecte retroactive, Organizatorul obligandu-se sa ia toate masurile necesare in vederea garantarii egalitatii de tratament tuturor Participantilor. Clarificarile implementate de Organizator prezentului Regulament, vor fi supuse procedurii de autentificare de catre un notar public.
Prin participarea la acesta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze acestui Regulament.
Regulamentul autentificat il puteti vizualiza AICI.

 
REGULAMENT CONCURS 02 – 30 Septembrie 2020